Nærdødsoplevelsen – En tilstand af opfattelse ud over de fem sanser

Den nærmeste død oplevelse (NDE) er en tilstand af bevidsthed, at nogle mennesker rapporterer at have en effekt på deres almindelige liv. Det er dybest set en overførsel af opfattelsen fra et rige, som vi kender, til et rige, som vi ikke gør.

Denne overførsel er meget forskellig fra blot at vide noget. Gennem overførslen overføres en almægtig tilstedeværelse af en slags til den person, der er i dødstilstanden. Hvad denne tilstedeværelse er, afhænger af de mange forskellige vinkler eller perspektiv, som denne person observerer.

Nogle mennesker relaterer en stærk akuthed til oplevelsen i den forstand, at de føler sig dybt forandret med hensyn til følelser, f.eks. had, dispraiess eller sorg. Andre mennesker relaterer en stærk forvirret følelse, som følelsen af at blive trukket i en bestemt retning automatisk, f.eks. astral rejser. Atter andre relaterer en følelse af absolut intethed, selvom de føler sig noget centreret og klare.

Hvis vi beskriver tilstanden af væren, bemærker vi, at dette er en meget kondenseret tilstand, beslægtet med en krystaltilstand af væren. De fleste mennesker beskriver en følelse tilstand, hvor de føler sig afslappet, rolig, fokuseret, hævder, un-Prøv stilhed, eller uendelig fred. Dette er aneta tilstand af bevidsthed, en meditativ bevidsthed.

Formålet med nærdødsoplevelsen (NDE) er at hjælpe os med at komme til essensen af eksistens. De fleste mennesker, der har haft en sige, at det er uvurderligt i, at det fører os til meningen med livet. Dybest set, NDE hedder det, at formålet med vores liv er at lære og vokse, og for at gøre det, er vi nødt til at være i en tilstand af konstant bevægelse, åben for forandring og nye erfaringer. En NDE sætter os tilbage til det grundlæggende i livet. At livet i sin mest basale form handler om at være opmærksom på det grundlæggende og bevæge sig i retning af at nå dem.

Det er blevet sagt, at der ikke er absolutter i livet, at alt kan måles og forstås i forbindelse med specifikke sammenhænge. Den nærmeste død oplevelse (NDE) er en sådan oplevelse. I ovenstående citat siges det, at der ikke er nogen absolutter, men snarere forståelse i forbindelse med specifikke sammenhænge. Det betyder, at det ikke er en fast ting i vores liv, at vi er nødt til at få, right? Forkert. NDE lærer os, at livet ikke behøver at være én ting. At det er i den uendelige tilstand, men snarere i uendelige variabler, hvilket vil give anledning til accept af det uventede.

Dette er et ret abstrakt begreb, men det hænger sammen med, at livet faktisk er en kamp, selv om de fleste mennesker anser det for at være en sejr, simpelthen fordi de kommer tilbage for at lægge det hele ned igen. Men det er en kamp på samme måde, som når vi bliver født. Livet i NDE er en kamp, men NDE ikke erklære, at det er sådan (i hvert fald ikke hvis man har lært de erfaringer, der er der). NDE erklærer sig ikke for at være noget, det ikke er.

Man behøver ikke at have en NDE for at forstå dette koncept. Mange mennesker, der har studeret NDEs eller noget lignende finder det at være noget trøstende at forstå. Mange mennesker finder det inspiration til at skabe ting, at være mere opmærksomme på, hvem deres handlinger påvirker. Alligevel falder det ikke ud af himlen og går op til en person eller – værre – sårer dem. Det er noget, der mærkes, mærkes stærkt, og det kan verbaliseres, så man kan søge efter det og fortsætte med at føle det.

De mennesker, der har oplevet NDEs normalt kommer tilbage for at have en anden gå på det, og de holder på det igen og igen. Dette er noget, der gentages, igen og igen, inden for en persons liv.

Det er ikke en hindring for at forstå konceptet, den sande natur af, hvordan vores sind arbejde. Dette er ikke et argument, det er bare en forklaring, en forståelse og en fortolkning. Den forståelse, vi alle har, er sandheden, uanset hvor mange gange det forklares for os. Forklaringen, som vi alle har, er sandheden, uanset hvor mange gange vi er nødt til at tænke det igennem. Forståelsen er der, du skal bare vide, hvor du skal lede efter den.

Skriv kommentar